Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Những điều cấm kỵNhững gì cấm
xưa nay đều cám dỗ[1]
Ai cấm ai và sẽ cấm được ai
Thế gian này lắm chuyện bi ai
Khi phỉnh lừa những điều cấm kỵ?

Cấm là bởi
những gì “xưa cũ”
Không hợp thời với sự đổi thay
Cấm là vì cái “mới cái hay”
Ảnh hưởng đến cường quyền danh lợi?

Cũng có thể
sợ nói lên sự thật
Cũng là vì những cái xấu xa
Có thể là điều chưa kịp nhận ra
Cái mới – là những gì tất yếu.

Ta chợt nghĩ
đến một ngày nào đó
Sẽ nhớ về cuộc sống hôm nay
Chân lý cuộc đời là những sự đổi thay
Cũng không hẳn ngoài những điều cấm kỵ?

[1]Ý thơ của Ômakhayyam (Iran)