Hiển thị các bài đăng có nhãn Giai thoại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giai thoại. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Anh em văn nghệ sĩ, sau đợt chỉnh huấn, viết bản tự kiểm thảo.   
  Nhà văn Nguyên Hồng sau khi viết được vài trang, nghỉ tay rít một hơi thuốc lào. Ông đến sau lưng nhà văn Nguyễn Công Hoan nhìn vào tập giấy trắng của bạn. Ngoài mấy chữ “Bản tự kiểm thảo” viết nắn nót, ngồi nửa buổi sáng, Nguyễn Công Hoan chưa viết được chữ nào. Nguyên Hồng cười khà khà:
  - Người ta bảo mỗi tối ông viết được vài ba chục trang tiểu thuyết, sao lần này ông viết chậm thế?
  Nguyễn Công Hoan hóm hỉnh:
  - Viết tiểu thuyết là bịa như thật cho nên nó nhanh. Còn thứ này muốn viết nhanh thì phải viết thật như bịa cho nên khó ơi là khó!
  (Theo 101 Truyện vui Nhà văn VN hiện đại của Nguyễn Bùi Vợi)