Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

Mộng du

 

Anh có nhớ

những lần ta ân ái

Thế giới nào hiện hữu ở trong em

Anh tan chảy trong dòng xuân tình cảm

Em thấu tình trong cõi đam mê.

 

Có những đêm

vắng em anh thật nhớ

Cứ ngóng trông trong lăng lẽ vô tình

Nếu có thể anh gửi tình em giữ

Chuyện chúng mình có những lúc mộng du.

 

Khi mộng du

là anh tỉnh em mê

Là ẩn dụ hư vô và hiện thực

Là ảo ảnh tình yêu và tính dục

Là đợi chờ ân ái để mộng du?


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2020/11/mong-du.html