Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Lời cầu an

 

Giận tình đời

ta bỗng thích làm thơ

Nhân tính đấy

nhưng lời đau đớn quá

Bởi nghiệp chướng

oán ân vay phải trả

Dù phật lòng gác trọ chỗ nàng thơ                                                                                                                     


Ta chỉ mong

khi mỗi độ xuân về

Lời cầu an

trong khói sương khuất tất

Để những ai

trướng vong hồn người mất

Cứu rỗi mình tìm lại chút lương chi.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2020/11/loi-cau-an.html