Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

Hạnh phúc

 

Hạnh phúc nào

cao hơn sự an bình

Tình yêu nào

cao hơn lòng nhân ái

Lợi ích nào

cao hơn tình đồng loại

Hy sinh nào

cao hơn nghĩa tự do

 

Cuộc chiến tranh

cũng đã lùi xa

Vẫn còn đó

nghĩa tình đồng đội

Vẫn còn đó

những nghĩ suy mong đợi

Vẫn khổ tâm

trọn hai chữ con người.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2020/11/hanh-phuc.html