Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Sóng biển anh và em


1
·        Tặng Hg

Giữa biển lớn mênh mông 
Có muôn trùng con sóng 
Con sóng nào của anh, 
Con sóng nào của em? 

Sóng nào làm biển xanh, 
Sóng nào làm biển bạc. 
Sóng nào làm biển khóc, 
Sóng nào làm biển vui? 

Con sóng nào ra khơi, 
Con sóng nào trở lại. 
Con sóng nào êm ái, 
Con sóng nào cuồng phong? 

Ở giữa em và anh, 
Con sóng nào thổn thức. 
Vỗ về niềm mơ ước, 
Trào dâng nỗi đam mê?


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2019/11/song-bien-anh-va-em.html