Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Vô đề


Trả lại em
một chút thơ ngây
Cái lơ đễnh
trong men say vụng dại
Chút thẹn thùng
khi hàng mi khép lại
Bối rối lòng
loạn nhịp đập con tim


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2019/05/vo-e.html