Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Tình anh


Tình anh
chẳng biết ra sao,
Ngông cuồng lãng mạn ngọt ngào đắng cay.
Lúc ngậm ngùi lúc ngất ngây,
Cứ như một kẻ ăn mày tình em.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2019/05/tinh-anh.html