Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Mộ gió


Mộ gió
có từ lâu rồi
Giăng lớp xô nghiêng hướng ra biển cả
Xương cốt hư không hình hài là đất mẹ
Cành dâu tơ tằm hình nhân hóa hồn thiêng*.

Mộ gió
đâu đó những cái tên
Cai đội, hùng binh Hoàng Sa một thuở
Thủy thủ những con tàu không số
Lính hải quân trận thủy chiến năm nào.

Mộ gió
cột mốc thời gian chủ quyền biển đảo
Gối sóng trùng dương thắp sáng niềm tin
Ta ngồi đây chợt biển lặng bình yên
Gió tỏa hương thơm cát vỡ òa tiếng khóc.

Biển đảo
quê hương ngàn năm dựng nước
Bản anh hùng ca bất khuất kiên cường
Tiếp bước cha anh giữ cột mốc biển đông
Trong sâu thẳm có hồn thiêng mộ gió.
* Hình nhân trong mộ gió là đất, cành dâu, lụa tơ tằm...


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2019/05/mo-gio.html