Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Giọt thu


Một mình
một bóng trong tách cà phê,
Tôi nhâm nhi đời trong từng giọt đắng.
Tôi uống em và “ăn mày dĩ vãng”,
Giọt thu ngậm hồn cô đặc nỗi cô đơn.Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2019/05/giot-thu.html