Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Thơ rơi

Anh vịn
vào câu thơ
Như tựa vào vai em
Tựa vào niềm tin
Nhưng sao anh nhận thấy
Bờ môi cong cong
Bờ môi mặn đắng
Anh cảm nhận từng giọt lệ đời
Và con tim câm lặng ngậm ngùi
Nhạt nhòa đôi mắt người dưng...


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2018/04/tho-roi.html