Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Nghe mưa đã về

Nghe mưa đã về
mờ giăng trên phố, 

Anh chạnh lòng nhìn những lá vàng rơi. 
Trong bâng khuâng nuối tiếc ngậm ngùi, 
Cái thưở mới yêu cuồng si mê dại… 

Mùa mưa đi qua 
mùa mưa trở lại, 
Vẫn hàng me vẫn góc phố con đường. 
Hạt mưa nào lắng đọng tiếng chuông ngân, 
Dấu chân nào qua giảng đường đại học? 

Cơn mưa đầu mùa 
có làm em ước tóc, 
Giọt nắng nào làm ánh mắt em bay, 
Nụ hôn nào làm choáng ngập bờ môi, 
Vòng tay nào nâng em khi vấp ngã? 

Cơn mưa đầu mùa 
làm xanh mầm lá, 
Đời vẫn xoay bởi nhựa sống dâng trào. 
Tiếng tơ lòng xin hãy nhắc tên nhau, 
Nhớ buổi trốn mưa thương thầm trộm nhớ.

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2018/04/nghe-mua-ve.html