Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Còn gì cho em

Em quyến luyến những gì,
Mỗi bước đời trải nghiệm.
Những gì em đã nhận,
Những gì em đã cho?

Còn gì nuôi giấc mơ,
Còn gì cho khát vọng.
Để tình em uất hận,
Để tình em phôi phai?

Đâu đó ai những ai,
Chôn vuì vào quên lãng?
Tình anh vẫn lãng mạn,
Hoài niệm với thời gian.

Còn gì để cho em,
Một trong nhiều nỗi nhớ.
Nhân duyên anh còn nợ,

Tình em nghĩa vợ chồng…

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2018/04/con-gi-cho-em.html