Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Tóc thu


Không ai yêu em
chắc anh sẽ không,
Nhiều người yêu em thì anh sẽ có.
Mặc dù tình anh – tình viên đá nhỏ,
Lặng lẽ một mình bên bờ suối xanh trong.

Để lắng nghe
tiếng hú của đại ngàn,
Để tắm mình từ cội nguồn biển cả.
Để đón nhận bàn tay em thon thả,

Soi bóng mình thả hương tóc mùa thu.

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/12/toc-thu.html