Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Tiếng tơ lòngNhớ ngày 
trẻ dại lông bông, 
Nhớ ngày em đã lấy chồng xa quê. 
Nhớ ngày em ghé thăm nhà, 
Lôi thôi cái áo lôi thôi cái quần. 

Nhóc nheo 
con bế con bồng, 
Vẫn mê đánh đáo vẫn giành nhảy dây. 
Thoáng buồn ngọn gió heo may, 
Lời ru bỗng vỡ rụng đầy lối xưa. 

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/12/tieng-to-long.html