Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Vần thơ tặng em


Ngọn gió nào
lảng bảng ngoài hiên,
Ngôi sao nào trốn vào nỗi nhớ.
Giọt sương nào vơi đầy ngấn lệ,
Vần thơ nào anh dành riêng cho em?

Gió ơi gió
xin một chút bình yên,
Đừng vô tình cài phên cửa nhỏ.
Mở lối không gian cho anh bày tỏ,
Nhờ thời gian gỡ rối những suy tư.

Vì sao ơi
xin một chút ngẩn ngơ,
Đừng nỡ trốn tìm làm mòn nỗi nhớ.
Hãy giúp tôi chắp đường duyên nợ,
Tôi và em cùng tắm bến sông trăng.

Giọt sương ơi
xin mãi mãi long lanh,
Đừng nỡ nhạt nhòa ướt mi ngấn lệ.
Để tôi hôn giọt mưa thu trong đó,
Để hồn thơ man mác bóng thu sang.

Vần thơ này
anh tặng riêng cho em,
Có hương gió ngậm hồn thu xào xạc.
Có ngôi sao say men thu lãng đãng,
Có mây hồng mơn trớn tóc thu bay.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/11/van-tho-tang-em.html