Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Ta với ta

Ta với ta
Câu thơ tình đã cũ,
Người yêu xưa đã già.
Chỉ còn ta với ta,
Hai mái đầu đã bạc.

Chợt nhớ về dĩ vãng,
Cái ngày xưa chuyện xưa.
Thời giận hờn vu vơ.
Thời quên quên nhớ nhớ.

Câu thơ ai dang dở,
Cái nhìn ai ngác ngơ.
Thời hẹn hò mộng mơ.
Chờ trăng lên mỗi tối.

Cái ngày xa xưa ấy,
Thèm hôn không dám hôn.
Chỉ dông dài luyên thuyên,
Chuyện cùng trời cuối đất.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/09/ta-voi-ta.html