Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Lộc trời
Giao thừa 
hái lộc đầu năm, 
Sân chùa nô nức chen chân những người. 
Cành cao mướt búp non tươi, 
Công kênh em hái lộc trời anh xin.

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/09/loc-troi.html