Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Giọt đắng

Lang thang 
phố cổ chiều mưa lạnh, 
Ghé tạm bên thềm chén rượu quê.
Men say tình anh như giọt đắng, 
Nghe bóng tình xưa thoáng trở về. 

Có cô gái nhỏ 
bên kia phố, 
Lặng lẽ nhìn anh khẽ lắc đầu. 
Mấy người qua lại lòng ái ngại, 
Mưa tạnh lâu rồi mê vẫn mê.

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/09/giot-ang.html