Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Biển và em

Vẫn biết rằng
biển rộng đến vô cùng,
Nhưng không thể bằng tình em trao tặng.
Trong xanh thẳm biển muôn trùng con sóng,
Nhưng sao bằng cơn sóng của tình em?

Vẫn biết rằng
biển mãi mãi màu xanh,
Sẽ nhỏ nhoi trong mắt em ngập nắng.
Biển chỉ đẹp bởi bãi bờ cát trắng,
Trong hoang sơ in dấu bước chân em.

Vẫn biết rằng
biển mãi hát đêm đêm,
Trong gió nguồn muôn vì sao thao thức.
Không có em biển không còn ca hát,
Đón bình minh để nâng cánh mặt trời.

Biển và em
làm giông tố cuộc đời,
Trong sâu thẳm vẫn ngập tràn khao khát.
Ở đâu đó anh chỉ là hạt cát,
Được ngập vùi giữa sóng biển và em…


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/09/bien-va-em.html