Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Thiệp hồng

Người làm thơ
nhớ ai đó yêu thơ,
Viết về ai và để cho ai đọc.
Xuân chợt đến xin một lần hái lộc,
Thơ là em và xuân cũng là em.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/06/thiep-hong.html