Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Hương tình

Ẩn trong
đôi mắt của em
Là đầy mộng tưởng là đầy khát khao
Ẩn trong cái dải yếm đào
Lơ ngơ hai quả non cao ái tình
Lãng mi môi thắm má hồng
Để ai ở giữa chông chênh đứng nhìn
Trải long con mắt lim dim
Gấc mơ chạm phải hương tình toả thơm
Hương tình như giọt sương đêm
Vô tình làm ướt nỗi niềm Liêu trai.Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/05/huong-tinh.html