Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Hớ hênh

Người dưng
ơi hỡi người dưng,
ở đâu người đến học cùng lớp tôi.
Hớ hênh khi đứng khi ngồi,
Nốt ruồi son ấy để hờ bờ vai.
Hớ hênh
nút áo quên cài,
Để tôi bối rối để tôi lén nhìn.
Hớ hênh rớt lúm đồng tiền,
Để tôi trót nhặt cái duyên của nàng.

Bỗng dưng
nàng đến làm quen,
Nói chọn chỗ ngồi kết bạn tâm giao.
Gật đều chứ biết làm sao,
Đâu dám cãi lời đâu dám hơn thua.

Để rồi
được đón được đưa,
Được ghen được khóc cho vừa lòng em.
Thôi thì trước dại sau khôn,
Cũng do mê cái hớ hênh của nàng.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/05/ho-henh.html