Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Thu cảm

Dấu hiệu nào
để nhận biết mùa thu
Làm sao hayai ưu tư trăn trở
Làm thế nào để thắp nên ngọn lửa
Lửa của tình em lửa của cuộc đời

Khó gì đâu
một chiếc lá vàng rơi
Chạm giọt heo may xoe tròn ngơ ngác
Cơn gió mỏng lay không gian xào xạc
Chợt thấy vui buồn nghe bước chân qua


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/04/thu-cam.html