Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Chợt thấy nàng thơ

Chăn đơn gối
lẻ hồn hưu quạnh
Một bóng một mình
tắm suối mơ
Gom hết yêu thương
nuôi cảm xúc
Chợt thấy nàng thơ
say khướt tình...

Trở lại với ta
với riêng mình
Thì thầm to nhỏ
với con tim
Mặc kệ nàng thơ
trong phiêu lãng
Ghẹo với bóng minh
trong suối mơ.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/04/chot-thay-nang-tho.html