Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Chiều muộn

Chiều muộn
Hoàng hôn tím đỏ cánh đồng
Ngọn gió lon ton
Ngó em nõn biếc trăng non
Ngực trần cong vút...

Em khát
Tóc xõa từng đêm thổn thức
Nếm từng giọt trăng hoang
Bàn tay níu yếm hoàng hôn
Hàng mi khép lại...

Đêm nay
Nghe vầng trăng hát
Mộng du theo cánh diều vàng
Để tìm trăng chờ trăng
Nào ai có biết?

Ẩn khuất
Một chút men say
Thử chút hương đời
Bỏ lại trăng chiều
bỏ lại hoàng hôn
Ôm ấp bóng trăng non
Trên vầng ngực trần cong vút...
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/03/chieu-muon.html