Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Nhớ và quên

Ở đâu đó
có ai nhớ ai quên,
Trong hành trình
đi tìm điều mơ ước.
Nhớ và quên
như ẩn tình đời,
Khó phân định
những lưỡi dao chém nước.
             
Chỉ biết rằng
với mọi sự chia ly,
Trong sâu thẳm
nhân tâm thường vụt sáng.
Cái vị tha
nâng con người cao thượng,
Tình yêu thương

đồng hóa mọi tâm hồn

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/02/nho-va-quen.html