Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thơ và em

Em và thơ
theo dòng đời muôn ngả
Nối vòng tay mở rộng đến vô cùng
Để khoảng cách xa trở lại cho gần
Để oán thù xóa dần trong ký ức

Thơ và em
đã bao đêm thao thức
Kể anh nghe cuộc sống của muôn loài
Cho anh vị ngọt trái cấm con người
Cho anh say ái tình và dục vọng[1]

Thơ và em
gieo mầm cuộc sống
Khi biết nâng niu tiếng khóc nụ cười
Khi biết oán ân trong kiếp con người
Khi biết trả vay vòng xoay nhân quả

Anh chỉ sợ
một ngày chia đôi ngả
Thơ theo trăng và lơ đãng cùng mây
Em như trái đời ngọt chín trên cây
Anh muốn hái nhưng vì cao xa quá?
[1] Dựa ý thơ Xuân Diệu

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/01/tho-va-em.html