Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Cảm xúc

Cái bàn
như chông chênh,
Cái chai còn phân nửa.
Cái ly nằm nghiêng ngả,
Khói thuốc lơ lãng bay.

Mảnh giấy
nắm lắt lay,
Ngòi bút nhòe nét chữ.
Bóng hình người nghệ sỹ,
Đắm chìm vào lãng du.

Đâu đó
trong giấc mơ,
Bỗng trào lên cảm xúc.
Tình yêu khơi ngòi bút,
Hạnh phúc tạo nguồn thơ.

Cuộc sống
ở quanh ta,
Biết bao điều thật giả.
Chỉ có lòng nhân nghĩa,
Gốc đạo lý con người.

Ngòi bút
đã mỉn cười,
Xuân chợt về gõ cửa.
Vần thơ thành ngọn lửa,
Nhân nghĩa hóa tâm hồn.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/01/cam-xuc.html