Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Vu vơ

Thương nhớ
chi nhiều cũng chỉ vậy thôi
Chẳng thể đổi thay chuyện đời ngang trái
Dẫu biết tình ai không trở lại

Sao cứ đợi chờ hờn giận vu vơ?

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/vu-vo.html