Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Ứ lệ

Em nói
không đến được với anh
Nhưng không thế
nói tình trong em đã chết
Anh lắng nghe
con tim mình đang khóc
Ứ lệ cuộc đời dòng chảy cõi hư vô.Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/u-le.html