Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Tình thơ

Vì tình anh phải lụy tình
Vì yêu anh chỉ yêu mình em thôi
Vì đời phải biết khóc cười
Vì duyên anh phải ngậm ngùi se duyên
Vì trái tim khổ trái tim
Vì hồn mơ mộng phải tìm mộng mơ
Vì mộng mơ lụy nàng thơ
Vì thơ anh phải tôn thờ tình em
Vì em chia sẻ riêng chung

Vì anh em hóa thiên thần tình yêu

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/tinh-tho.html