Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Thu cảm

Dấu hiệu nào
để nhận biết mùa thu
Làm sao hayai ưu tư trăn trở
Làm thế nào để thắp nên ngọn lửa
Lửa của tình em lửa của cuộc đời

Khó gì đâu
một chiếc lá vàng rơi
Chạm giọt heo may xoe tròn ngơ ngác
Cơn gió mỏng lay không gian xào xạc

Chợt thấy vui buồn nghe bước chân qua

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/thu-cam.html