Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tập thơ: Muôn ngả đường đời

BÌA TẬP THƠ: MUÔN NGẢ ĐƯỜNG ĐỜI 
XUẤT BẢN 2006
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/tap-tho-muon-nga-uong-oi.html