Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Nợ

Nợ nghĩa tình
xin hẹn ngày sau trả
Nợ ái tình xin giữ mãi trong tim
Anh và em như những kẻ trốn tìm
Chợt đến chợt đi còn tình yêu trở lại

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/no.html