Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Nghiêng ngả

Tôi đi tìm
 – tôi đi tìm tôi
Em có tìm em hay đi tìm ai đó
Chuyện ái tình như con thuyền đón gió
Giữa dòng trôi nghiêng ngả những bến bờLinks topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/nghieng-nga.html