Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Mông lung

Gác tay lên trán
mộng tưởng mông lung
Chuyện mình chuyện người
Chuyện đời chuyện phiếm

Tự nhiên muốn khóc
Tự nhiên muốn cười
Khô hạnh bờ môi

Nửa cười nửa khóc...

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/mong-lung.html