Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Luẩn quẩn

Muôn ngả đường đời
– muôn ngả đường sông.
Như dòng chảy
trôi vào trong vô tận…
Ta vẫn còn em
như tình đời chân thật
Chuyện chúng mình
luẩn quẩn cái yêu đương…

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/luan-quan.html