Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Lỡ hẹn

Cuộc hẹn
hứa rồi em xin lỡ hẹn
Hiểu cho em với chút rươu chiều nay
Rượu chưa say mà đời lắm chua cay
Ly rượu đắng làm hồn em trống vắng.Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/lo-hen.html