Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Hôn gót sen đào

Ghét ghê
cái lúm đồng tiền,
Để ai ngúng nguẩy cái duyên chết người.
Ghét ghê đôi mắt ai cười,
Nửa như âu yếm nửa thời lẳng lơi.

Ghét ghê
sắc thắm bờ môi,
Trên thì quyến rũ dưới đòi hiến dâng.
Ghét ghê mây tóc bồng bềnh,
Bên như ghẹo gió bên dâng sóng trào.
Thôi thì đất thấp trời cao,
Anh xin hôn gót sen đào của em.Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/hon-got-sen-ao.html