Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Em đã là tiến sĩ

Được tin
em đã là tiến sỹ
Ngập tràn lời khen chúc tụng tung hô
Anh nuối tiếc năm tháng đã qua
Hạnh phúc đơn sơ khi em chưa là tiến sỹ.

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/em-la-tien-si.html