Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Bỗng thèm

Bỗng thèm
một tiếng ầu ơ
Đung đưa cánh võng mẹ ru thuở nào
Bỗng thèm một tiếng ca dao
Mênh mang hương lúa ùa vào tuổi thơ
Bỗng thèm ngày xửa ngày xưa
Nhẩy dây đánh đáo chơi ô quan tiền
Bỗng thèm màu tím tình yêu
Hương quê với một cánh diều trong mây
Bỗng thèm đôi má hây hây
Lung linh giọt nắng heo may ửng hồng
Bỗng thèm kiếm lá diêu bông
Sợ em ngày ấy lấy chồng phương xa
Phiêu bồng từ đó đó đến giờ
Mái đầu đã bạc ngày xưa chốn nào?Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/bong-them.html