Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Mỹ nhân Nga - ký ức của một văn hào lưu vong

"Mỹ nhân Nga" - quyển đầu tiên trong bộ sách 4 quyển "Tổng tập truyện ngắn Nabokov" vừa được NXB Văn học và Zenbook ấn hành tại Việt Nam. Bộ sách dày hơn 1.000 trang tiếng Anh này được in lần đầu vào năm 1995, nghĩa là 18 năm sau khi Nabokov qua đời tại Thụy Sỹ.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/10/my-nhan-nga-ky-uc-cua-mot-van-hao-luu.html