Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Việt Nam nên nâng lệnh cấm về hướng dẫn tour du lịch nước ngoài

Du khách đi qua của Việt Nam Quốc hội (nghị viện) xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2016. Hình ảnh của Reuters/Kham. Trong một động thái bất ngờ, một nhà làm luật cao cấp gọi cho sửa đổi luật pháp và cho phép người nước ngoài làm hướng dẫn viên tại Việt Nam. Một nhà lập pháp cấp cao đã kêu gọi cho sửa đổi luật pháp và cho phép người nước ngoài làm việc như tour du lịch hướng dẫn ở Việt Nam, kết thúc một ban thường bị vi phạm.

Hướng dẫn nước ngoài nên không bị cấm hoạt động "nếu họ đáp ứng yêu cầu của chúng tôi và đóng thuế", Nguyễn Đức Hải, chủ tịch Hội đồng quốc gia tài chính và Uỷ ban ngân sách, nói rằng, như được trích dẫn bởi mạng lưới đài tiếng nói Việt Nam. Hải nói tại một cuộc họp vào thứ hai nơi mà một bảng điều khiển của nhà lập pháp hàng đầu thảo luận có thể sửa đổi các luật về du lịch.

Việt Nam nên khuyến khích các nước ngoài những người đã sống ở đất nước trong nhiều năm qua và "có một tình yêu sâu sắc nhất Việt Nam" để trở thành hướng dẫn viên, ông nói. Pháp luật hiện hành, chỉ nhận ra địa phương hướng dẫn viên, quá nghiêm ngặt và không phản ánh sự hợp tác quốc tế của đất nước, ông nói thêm. "Chúng ta nên mở. Hướng dẫn tour du lịch nước ngoài sẽ giúp làm cho du lịch địa phương các trang web và các sản phẩm hấp dẫn hơn,"Hải nói Dừa nướng Thái Lan món ăn đơn giản nhưng vị thật độc đáo.

Đất nước gần đây đã tiến hành nhiều kiểm tra để loại bỏ các hướng dẫn tour du lịch nước ngoài bất hợp pháp và cung cấp dịch vụ. Đề nghị của ông đến như chính quyền đẩy lên những nỗ lực để thực thi lệnh cấm có hiệu quả hơn. Trong tháng bảy, bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã ra lệnh cho cảnh sát địa phương để trục xuất người quốc tịch Trung Quốc 66 người đã bị bắt làm việc bất hợp pháp trong ngành công nghiệp du lịch trong tỉnh Khánh hòa Trung. Cũng trong tháng đó, Đà Nẵng đã trục xuất bốn hướng dẫn tour du lịch Trung Quốc.

Nhu cầu về hướng dẫn dự kiến sẽ tiếp tục phát triển, xem xét ngành du lịch đang bùng nổ. Tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam trong giai đoạn tháng một-tháng tám tăng 25.4 phần trăm năm vào năm tới khoảng 6,45 triệu. Đó là tất cả các thiết lập để đáp ứng các mục tiêu thu hút 8,5 triệu du khách nước ngoài năm nay, chính phủ đã nói. Trong năm 2015, cả nước đã nhận được 7.94 triệu khách du lịch nước ngoài, hơi tăng 0,9 phần trăm từ năm 2014.

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/09/viet-nam-nen-nang-lenh-cam-ve-huong-dan-tour-du-lich-nuoc-ngoai.html