Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Lưu Quang Vũ và khát vọng được thành thực

Chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu lịch sử, khắp nơi trên cả nước đang nô nức kỉ niệm ngày khởi nghĩa giành chính quyền thành công. Cũng trong những ngày này, nhiều độc giả, khán giả và người làm sân khấu trong cả nước lại rưng rưng hoài niệm về một mất mát to lớn của nền văn học, nền kịch nghệ nước nhà 28 năm trước... 


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/09/luu-quang-vu-va-khat-vong-uoc-thanh-thuc.html