Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Jan - Jul FDI cam kết bổ nhào trong TP. Hồ Chí Minh

Chấp thuận đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP. HCM trong bảy tháng đầu năm nay đã giảm 65.17% năm vào năm tới 863.6 triệu USD. Dữ liệu của Cục thống kê TP. Hồ chí minh cho thấy công ty nước ngoài đã cam kết hơn 638 triệu USD cho dự án mới 448 và 225.5 triệu đô la Mỹ cho 78 hoạt động dự án tại thành phố trong năm đến nay. Mặc dù có những dự án bất động sản mới chỉ có tám, cấp phép trong giai đoạn tháng một-tháng bảy, các lĩnh vực đã dẫn đầu về vốn đăng ký với 278.8 triệu USD, chiếm 43.7% tổng vốn FDI approvals.

Các lĩnh vực thương mại đến lần thứ hai với 184.6 triệu USD, chiếm 29% của tổng số và 168 dự án được cấp phép. Trong khi đó, sản xuất chế biến có 26 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký chỉ 70 triệu USD mặc dù khu vực này chiếm khoảng 70% của đất nước tổng FDI chấp thuận trong khoảng thời gian. Bên cạnh đó, có những dự án FDI mới 64 với tổng cam kết vốn 33,4 triệu USD trong các thông tin và truyền thông khu vực.

Xem thêm bài viết biệt thự nine south estates khu nam sài gòn

86 dự án Hoa 22,7 triệu USD trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, 30 dự án trị giá gần 15 triệu USD trong giao thông vận tải và kho bãi và 19 dự án với tổng vốn đăng ký 11 triệu USD trong lĩnh vực xây dựng. Trong bảy tháng đầu năm, hơn 20.000 các doanh nghiệp đã được thành lập tại TP Hồ chí minh với tổng vốn đăng ký hơn VND173.6 tỷ đồng (7.8 tỷ USD), tăng 20,1% trong khối lượng và 56.5% tại thủ đô năm ngày năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 13,735 đã ngừng hoạt động trong giai đoạn.Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/jan-jul-fdi-cam-ket-bo-nhao-trong-tp-ho-chi-minh.html