Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Các ngân hàng hàng đầu và công ty bảo hiểm, vinh danh

Công ty Việt Nam báo cáo ngày 27 tháng 7 đã tổ chức một buổi lễ vinh danh top 20 các ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm trong năm 2016, dựa trên nghiên cứu độc lập. Các ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí, cụ thể là khả năng tài chính như được hiển thị trên các báo cáo tài chính được kiểm toán, uy tín trong báo cáo phương tiện truyền thông và khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của họ. Việt Nam báo cáo cũng khảo sát các công ty trên các khía cạnh khác như vốn, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới và triển vọng kinh doanh.

Xem thêm :
Trái cây ĐBSCL nông dân bị giết bởi sự xâm nhập mặn
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/trai-cay-dbscl-nong-dan-bi-giet-boi-su-xam-nhap-man.html

Q & A với Rolf Opitz - tổng giám đốc khách sạn Wyndham Legend Hạ Long
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/q-a-voi-rolf-opitz-tong-giam-doc-khach-san-wyndham-legend-ha-long.html

Lập pháp Đài Loan thăm hòn đảo biển đông Việt Nam
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/lap-phap-dai-loan-tham-hon-dao-bien-dong-viet-nam.html

Cổ phiếu đóng cửa, thanh khoản thương mại vẫn còn thấp
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/co-phieu-dong-cua-thanh-khoan-thuong-mai-van-con-thap.html

Ban nhạc trong tour du lịch tạm biệt của thành phố Hồ Chí Minh, Hanoi
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/ban-nhac-trong-tour-du-lich-tam-biet-cua-thanh-pho-ho-chi-minh-hanoi.html

AM kêu gọi các nỗ lực để khắc phục hậu quả Mirinae
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/am-keu-goi-cac-no-luc-de-khac-phuc-hau-qua-mirinae.html

Củng cố các giá trị Canada "đa dạng" tại Việt Nam
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/cung-co-cac-gia-tri-canada-da-dang-tai-viet-nam.html

Argentina Viện ủng hộ bản án của tòa án liên quan đến biển đông
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/argentina-vien-ung-ho-ban-an-cua-toa-an-lien-quan-den-bien-dong.html

Ấn độ nâng tấm màn che vào quân đội như Modi di chuyển để chi tiêu $150 tỷ
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/an-do-nang-tam-man-che-vao-quan-doi-nhu-modi-di-chuyen-de-chi-tieu-150-ty.html

Jan - Jul FDI cam kết bổ nhào trong TP. Hồ Chí Minh
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/jan-jul-fdi-cam-ket-bo-nhao-trong-tp-ho-chi-minh.html

350 doanh nghiệp tham gia hội nghị CEO Việt Nam 2016
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/350-doanh-nghiep-tham-gia-hoi-nghi-ceo-viet-nam-2016.html

NA phó: các phạm vi nhỏ để cắt giảm lãi suất
http://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/na-pho-cac-pham-vi-nho-de-cat-giam-lai-suat.html

Vinh danh các ngân hàng là những người có năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm kinh doanh, xếp hạng tốt và tiềm năng tăng trưởng lớn về chất lượng dịch vụ của họ. Ngân hàng top 10 bao gồm Vietinbank, BIDV và Vietcombank, nơi mà nhà nước sở hữu một việc kiểm soát lãi suất, trong khi khác bảy-ACB, Techcombank, MB, Sacombank, lưới, SHB và cải biến SCB-tư nhân. Danh sách các công ty bảo hiểm hàng đầu bao gồm bảo Viet, PVI, PTI, PJICO, BIC, bảo Minh, MIC, ABIC, bảo Long và VBI.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/cac-ngan-hang-hang-dau-va-cong-ty-bao-hiem-vinh-danh.html