Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Argentina Viện ủng hộ bản án của tòa án liên quan đến biển đông

Các báo cáo tuyên bố rằng phán quyết đã tạo ra một nền tảng pháp lý vững chắc cho các quốc gia tham gia vào tranh chấp chủ quyền trên biển, và đảm bảo các nguyên tắc của công ước về luật biển 1982 (UNCLOS). Nó cũng nhấn mạnh rằng bản án có hiệu lực pháp lý để tất cả các bên liên quan. Thông qua các báo cáo, ICAV yêu cầu các quốc gia tham gia phải tuân thủ phán quyết và bảo vệ hòa bình theo luật pháp quốc tế. Nó chống lại tất cả các hành động gây căng thẳng ở biển đông như gia tăng hiện diện quân sự, nhân sự và trang thiết bị, xây dựng hòn đảo nhân tạo và cản trở các quyền hợp pháp của ngư dân và tự do hàng hải.

Ngày 12 tháng 7, thường trực tòa án của trọng tài (PCA) tại The Hague, Hà Lan, đã ban hành quyết định của mình trên một trường hợp đưa ra bởi Philippines chống lại yêu cầu bồi thường chín-dash dòng của Trung Quốc ở biển đông, nói rằng tuyên bố của Trung Quốc đến lịch sử quyền các vùng biển trong dòng 9-dash là trái với công ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 về luật biển.

Xem thêm : Vị trí biệt thự Nine South Estates

Tòa án cũng được tìm thấy không có cơ sở pháp lý cho Trung Quốc để yêu cầu bồi thường quyền lịch sử các tài nguyên trong dòng 9-dash. Nước này có không có tiêu đề lịch sử qua vùng nước của biển đông. Cùng lúc đó, Trung Quốc đã gây ra thiệt hại lâu dài và không thể khắc phục cho các hệ sinh thái rạn san hô nằm trong quần đảo Trường Sa (trường sa), tòa án cho biết.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/argentina-vien-ung-ho-ban-an-cua-toa-an-lien-quan-den-bien-dong.html