Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

AM kêu gọi các nỗ lực để khắc phục hậu quả Mirinae

Hình ảnh minh hoạ. Cơn bão làm đổ bộ hạng nặng, mang gió mạnh, và gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và sản xuất tại vùng duyên hải phía bắc đặc biệt là tỉnh Thái bình, Nam định, Ninh Bình và Hà Nam. Để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân, PM hỏi các tác vụ sau:

AM kêu gọi các nỗ lực để khắc phục hậu quả Mirinae

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giữ một xem chặt chẽ về lũ lụt ở các địa phương ảnh hưởng nặng; hướng dẫn các địa phương để ngăn chặn lũ lụt và bảo vệ canh tác nông nghiệp; và đảm bảo an toàn đê điều và hồ chứa nước. Bộ công nghiệp và thương mại sẽ trực tiếp điện Việt Nam và các cơ quan có liên quan để vượt qua sự cố lưới điện trong ảnh hưởng khu vực đặc biệt là Thái bình, Nam định, Ninh Bình, Hà Nam tỉnh và thành phố Hải Phòng; và đảm bảo cung cấp điện cho trạm để chống lại lũ lụt và khôi phục sản xuất bơm.

Xem thêm : Tiến độ biệt thự Nine South Estates

Bộ thông tin và truyền thông được giao nhiệm vụ xem xét lại hệ thống thông tin tại các tỉnh bị ảnh hưởng cho hành động nhanh chóng. Bộ giao thông vận tải được giao phối hợp chặt chẽ với các tỉnh phía bắc để đảm bảo vận chuyển lưu thông tại dòng chính và vận tải đơn đặt hàng. Các tỉnh ven biển và miền Bắc đã thiết lập các nhóm điều tra để đánh giá thiệt hại typhoon và hỗ trợ nạn nhân lũ lụt. /.


By Kim Anh
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/07/am-keu-goi-cac-no-luc-de-khac-phuc-hau-qua-mirinae.html