Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và "Cõi lặng"

Tại Đại hội Nhà văn toàn quốc vừa qua, tôi đến chào nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ngồi ở hàng ghế trên và mời anh lên chơi ở nhà vườn Sóc Sơn. Anh bảo: "Dương Kỳ Anh ơi, họp xong, mình về Huế thôi…". Nhiều người nói rằng, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm rời chức vụ, quyền lực một cách thanh thản. Anh dứt áo, về quê mình, xứ Huế, xứ thơ, dù gia đình anh ở Hà Nội.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/01/nha-tho-nguyen-khoa-iem-va-lang.html